Informace k objednávkám a distribuci léčiv pro základní organizace

Okresní organizace ČSV Olomouc v současné době zajišťuje distribuci léčiv pouze z Výzkumného ústavu včelařského
v Dole. V případě, že základní organizace doručí objednávku do 1. dubna 2019, bude mít dopravu léčiv zdarma. 
Ceník VUVč Dol na rok 2019.

 

 

Termín odevzdání objednávek pro rok 2019:

                                          1. termín: 1.4. 2019 (bezplatná doprava)

                                          2. termín: 25.4. 2019 (nelze zaručit včasné doručení léčiv pro letní  

                                                                                 ošetření a bezplatnou dopravu)

 

Objednávky doručené po 25.4.2019 již nebudou vyřízeny.